درباره کمیته

انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۰، به همت مسئولین وقت دانشگاه و با همراهی عده‌ای از فارغ‌التحصیلان به منظور برقراری و تقویت پیوند میان فارغ‌التحصیلان با یکدیگر از یک طرف و فارغ‌التحصیلان و دانشگاه از طرف دیگر پایه‌گذاری گردید. این انجمن پیوندی است میان صدها نفری که همه ساله وارد دانشگاه صنعتی شریف شده و پس از فراگیری رشته‌های علوم و مهندسی این دانشگاه را ترک می‌کنند، میان آنان که هم‌اکنون در دانشگاه به آموزش و پرورش اشتغال دارند و آنان که آموخته‌ها را به کار گرفته و آزموده‌اند. حاصل این پیوندها جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد که قرار است به گونه‌ای متفاوت از تفکر غالب بیندیشد و راهکارهایی را برگزیند که از راهکارهای متعارف متفاوت باشد.

مطابق اساسنامه انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، به منظور پیشبرد اهداف انجمن در زمینه های تخصصی کمیته هائی تشکیل خواهد شد. کمیته تخصصی مهندسی صنایع نیز برای تحقق این امر در زمینه مهندسی صنایع و برای ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین انجمن فارغ‌التحصیلان و دانشکده مهندسی صنایع و همچنین ایفای نقش تخصصی در حیطه مهندسی صنایع شروع به کار نمود.

اعضای کمیته تخصصی مهندسی صنایع که برای دوره های دوساله با رای گیری توسط فارغ‌التحصیلان مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف انتخاب میشوند وظیفه دارند در جهت پیشبرد اهداف انجمن فارغ‌التحصیلان و ارائه خدمات تخصصی مهندسی صنایع به فارغ‌التحصیلان، دانشجویان، دانشکده و صنعت اقدام نمایند.

اعضای دوره فعلی کمیته که در رای گیری تاریخ ۳۰/۳/۹۶ انتخاب گردیدند در ادامه آمده اند. امید است با همکاری هرچه بیشتر شما عزیزان و اعضای کمیته تخصصی مهندسی صنایع شاهد پیشرفت هر چه بیشتر ارتباط دانشکده و فارغ‌التحصیلان و رفع نیازهای متقابل باشیم.