وارد کردن نویسنده مصطفی مرشدی با موفقیت انجام نشد. پست های آنها به کاربر فعلی نسبت داده خواهد شد.

نقشه راه

کارگاه آموزشی نقشه راه تحول دیجیتال

سازمان های قدیمی تر باید مدل کسب و کار خود را برای عصر دیجیتال بازنگری کنند. استارت آپ ها نیز باید با توجه به الزامات عصر دیجیتال، مدل کسب و کار و ارایه ارزش خود را طراحی نمایند. در دوره “نقشه راه تحول دیجیتال” با استفاده از ابزارهای کاربردی می آموزیم چگونه سازمان خود را برای این تحول، بررسی و آماده کنیم. رئوس مطالب دوره:ضرورت نیاز به تحول دیجیتال در سازمان و حوزه های تحت تاثیر بازنگری استراتژی های مرتبط با [...]

بیشتر بدانید...

نقشه راه تحول دیجیتال

اگر شرکت ها از نقطه نظر عمر و مدت زمان فعالیت به ۲ دسته شرکتهای قدیمی و شرکتهای استارت آپ تقسیم کنیم، بحث تحول دیجیتال در شرکتهای قدیمی مهم تر و کلیدی تر خواهد بود. دلیل آن واضح است:  مدل کسب و کار استارت آپ ها عموما بر مبنای رفتار مشتریان عصر دیجیتال طراحی شده است. ولی شرکتهای قدیمی تر که قبل از تغییرات عصر دیجیتال شکل گرفته اند، مدل کسب و کارشان بر مبنای مفروضات سنتی زمان تاسیس [...]

بیشتر بدانید...

استراتژی “تحول دیجیتال”

تحول دیجیتال یا همان Digital Transformation از روندهای جهانی است که البته در ایران نیز اخیرا حرف های زیادی در مورد آن شنیده می شود. سازمان ها درصدد آن هستند که با ایجاد تحول دیجیتال مزیت رقابتی (که البته اگر خوب طراحی و اجرا شوند) ایجاد کنند. البته در مواردی این تحولات با نیت ایجاد مزیت رقابتی پیاده سازی می شوند در حالی که مواردی نیز برای بقا و ادامه رقابت لازم خواهند بود. اتفاق اخیری که در مورد [...]

بیشتر بدانید...