وارد کردن نویسنده Tarlanhsardari با موفقیت انجام نشد. پست های آنها به کاربر فعلی نسبت داده خواهد شد.

ارزیابی، نظارت و کنترل

برای کنترل، ارزیابی و نهایتا نظارت بر عملکرد یک سیستم بعد از طراحی و هدفگزاری نوبت تعریف یک مدل و استخراج شاخص هاست. محور اصلی این نوشتار طراحی/ انتخاب شاخص های مناسب و کافی است. مناسب یعنی تا حد ممکن نمایانگرعملکرد سیستم مطابق با اهداف و استراتژی ها باشد مثلا برای واحد فروش میزان تحقق برنامه فروش با رعایت حد اعتباری هر مشتری، و کافی به معنی تعدد حداقلی شاخص هایی که در عین پوشش همه جوانب مهم و موثر عملکرد [...]

بیشتر بدانید...

ایده عالی مستدام

  ایده عالی مستدام … من خیلی حال کردم با عنوان این کتاب خیلی بهش میاد. برادران هث در این کتاب که رامین هاشمی و مجتبی اسدی ترجمه کردنش می خواهند نکاتی را به ما آموزش بدهند که بتوانیم ایده های خود را به دیگران به موثرترین شیوه ممکن منتقل کنیم. یکی از اساسی ترین و مهم ترین نیازهای هر کارشناسی توانایی در عرضه ایده اش و اطمینان یافت از تاثیر گذاری ارایه اش در مخاطب هست و این کتاب تلاش می [...]

بیشتر بدانید...