ترلان حاجی سرداری

ترلان حاجی سرداری

دبیر کمیته تخصصی مهندسی صنایع

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلیرشته تحصیلیمحل تحصیلسال اخذ مدرك
کارشناسی ارشدمدیریت سیستممجتمع آموزش عالی صنایع ایران1382
کارشناسی مهندسی صنایعتحلیل سیستمصنعتی شریف1372

سوابق کاری:

ردیفمحلمدتآخرین سمتزمینه فعالیت
10بوش قائم8 ماهمدیر طرح و برنامهبازار یابی و فروش قطعات بدکی موتوری
9سولیران6 ماه مشاور برنامه ریزی استراتزیک و مطالعه بازارعارضه یابی فروش و تدوین برنامه راهبردی مطالعه بازار و بازاریابی
8گروه اقتصاد سابین1.5 سالمدیر کنترل پروژه و دستیار پروژه های عارضه یابیمشاوره مدیریت
7سایپا دیزل1.5 سالمدیر برنامه ریزی استراتژیکتولید وسائط نقلیه تجاری
6صفیر تجارت پارس5 سالقائم مقام مدیرعاملبازاریابی و فروش فرآورده هاي صنعتی
5جامع سازان طرح

 

1 سالمدیر پروژهپروژه طراحی ساختار پیمانکاران عمومی

کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي

4پلاسکو کار سایپا2 سالمدیر مهندسی صنایعتولید قطعات خودرو
3مهرکام پارس4 سالمدیر امور طرح و برنامهتولید قطعات خودرو
2مهندسین مشاور خودرو و وسائط نقلیه1 سالسرپرست کنترل پروژه هانظارت بر پیشرفت پروژه های ساخت داخل مجموعه های خودرویی
1ساپکو4 سال کارشناس کنترل پروژه ها تامین قطعات خودرو

برخی از پروژه هاي حایز اهمیت:

 • راه اندازی سیستم ارتیاط با مشتریان در بازار قطعات یدکی موتوری
 • دو دوره ارزیاب جایزه تعالی مدیریت پروژه
 • عارضه یابی فرآیند بازاریابی و فر وش در صنعت سازه های فلزی
 • همکاری در تدوین متدلوژی عارضه یابی سازمانی با هدف ترمیم پرتفو سهامدار عمده
 • برگزاری دوره آموزش مدیریت پروژه و استقرار آن در پروژه های مشاوره مدیریت
 • عارضه یابی قرآیند نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری
 • تحلیل حساسیت بودجه سالانه نسبت به تغییرات نرخ ارز و قوانین تامین اجتماعی
 • تدوین و راه بري سیستم لجستیک براي تامین روغن موتور مورد نیاز مگا موتور بصورت بهنگام
 • تدوین استاندارد سازماندهی براي پیمانکاران عمومی
 • راه اندازي خطوط مکانیزه تولید سپر پراید
 • تدوین و نظارت بر برنامه بلند مدت سازمان
 • تدوین و راهبري برنامه جامع سیستم اطلاعات
 • تدوین و اجراي سیستم ارزیابی براي استاندارد PMBOK در سازمان پروژه
 • تدوین و راه اندازي سیستم نظارت پروژه هاي خودکفایی