سجاد صفری

سجاد صفری

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف سال 1393 (ورودی 1388)
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران 1396

زمینه های تخصصی کاری:
1- مدیریت و باز مهندسی فرایندهای کسب و کار BPM , BPR
2- تولید نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع مورد نیاز شرکتها از جمله سامانه برنامه ریزی تولید، سامانه انبارداری و...
3- طراحی و راه اندازی سامانه های اتوماسیون صنعتی

سوابق کاری:

مسئول طراحی و اجرای سامانه اینترنتی برنامه ریزی تولید شرکت شکوه فکر فردا (فکر آذین)

همکاری در پروژه باز مهندسی فرایندها(BPR) مربوط به موضوع ماده62 وابسته به نهاد ریاست جمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت استاندارد UML

همکاری در پروژه باز مهندسی فرایندهای آموزشی( BPR ) مربوط به امور آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تحت استاندارد UML

همکاری در پروژه باز مهندسی فرایندهای ( BPR ) پتروشیمی مروارید تحت استاندارد BPMN

همکاری در پروژه باز مهندسی فرایندهای تدارکات( BPR ) مربوط به تدارکات دانشگاه شهید بهشتی